O0e126o1qimnhqsfeqan

Din universiella antenn - Föreläsning

I den här föreläsningen ingår 2.5 h inspelat material med Jörgen Tranberg


12 Medvetna frågor - 12 Medvetna svar

DIN KROPP HAR FÄLT AV FREKVENSER
Cellen, dina organ och din muskuloskeletala kropp är en antenn och är uppkopplad till universum olika frekvenser. Under kvällen berörs samtliga kroppsliga system.

1. Visste du att hela din energikropp är förbunden med ditt nervsystem?

2. Visste du att du att ditt hormonsystem får också en resonans men är ett långsammare system?

3. Visste du att ditt hormonsystem får en synergi till våra känslor och förbinder oftast människans till någon form av medvetande?

4. Visste du att din kropps hälsosamma tillstånd är när cellen har en elektrisk spänning mellan 70-100 mV? Man kan skapa möjlighet och öka sin frekvens till 200-300 mV och då har du en mottaglighet gentemot universum som kommer "leverera" resons till din kropp och vardag. Det är bevisat att vissa sjukdomar kan utvecklas vid lägre mV.

5. Visste du att det finns vissa indikationer som visar på ett positivt värde att när vi umgås med varandra under en viss tidsram som gör att vi lär oss att sammankoppla våra energier. Det är när vi hamnar i trygga och utvecklande sammanhang. Dessa indikationer påvisar oförklarliga ”magiska” händelser som är egentligen är osannolika men manifesteras?

6. Visste du eller tänk om din soulmate, dina vänner, eventuella arbetskollegor, affärskollegor, eller de bästa av alla möjligheter finns och signalerar kontant till dig som ett ”fält-universum”? Att någon form av universell medvetenhet reser mellan oss alla och kallas – vågrörelse i spacet.

7. Visste du eller tänk om fälten skapar våra tankar och materia, inte tvärtom och just därför blir det viktigt att utforska frekvensen av vågrörelse? – Fältet.

8. Visste du att med denna framtida möjlighet kan vara en början till ett högre medvetande, en form av kontakt som ligger bortom det invanda av våra egna livsmönster? Kan vi möjliggöra en starkare signal till universum där vårt medvetande kan utvecklas?

9. Visste du att det finns kontroversiell forskning som indikerar att om du inte har tillräckligt med energi i din kropp så kommer du inte kunna utveckla denna enorma potential av medveten kontakt till "fältet"? Fält teorin är en tankegång att det finns en kraft med all information av allt levande och som kallas materia. Att detta fält är vår möjlighet att agera emotionellt och fysiologiskt och utveckla en knivskarp medvetenhet. Det finns filosofiska tankegångar att utveckla en medvetenhet gentemot detta fält och ge oss ett flöde och som i vissa teorier kallas – lagen om attraktion.

10. Visste du att fältet är osynligt men dagligen påverkar oss individer. Förståelsen för fältet alla nivåer kan oftast inte förklaras logiskt men dessa frekvenser påverkar oss och du ”vet” inom dig när du det är ”rätt” och resultatet blir - "bortom logiken".

11. Visste du att vi alla är relaterade till våra frekvenser och om vi skaffar oss kunskap om kroppens uppbyggnad, vår cellskapelse och kropp så kan vi utforska vår inre kunskap både fysiskt och våra emotioner.

12. Visste du att om du inte har den energin som behövs för att observera dessa medvetna signaler är sannolikheten vi har ett liv i omedvetenhet? Vår neurologiska autonoma undermedvetna reaktioner blir då dominanta. Då utvecklas autonoma känslor av "fight/flight" och dessa känslor är de som ingen önskar, och till slut får man en kropp som kan utveckla utmattning, utbrändhet och ibland även sjukdom.

Du kommer under dessa timmar få enkla förklaringsmodeller med 5 verktyg för att utveckla möjligheten till fältet.


Utbildare


Jörgen Tranberg
Jörgen Tranberg

Jörgen Tranberg är en framstående komplementärmedicinsk terapeut och arbetar framför allt med kraniosakral osteopati tillsammans med sin bror Christer på den egna kliniken i Göteborg.

Jörgen är en erkänd föreläsare och utbildare i USA och Europa.

Jörgen har en Naturopathic Doctor (N.D.) examen från USA och har varit verksam som komplementärmedicinsk terapeut i 30 år. I början av 90-talet vidareutbildade han sig i USA. Han har även fördjupat sig i den buddhistiska läran och i de kvantfysiska lagarna. Sedan 2000 är han verksam i Sverige med mottagning och utbildningsinstitut. Föreläsningsserien Universal Heart samskapar han med oss alla.


Utbildningens innehåll


  Din universiella antenn - 5 delar
Tillgänglig om dagar
dagar när du registrerar dig

Vanliga frågor


När startar och slutar kursen?
Kursen börjar nu och slutar aldrig!. Du bestämmer när du börjar och när du är klar.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Du har tillgång till kursen så länge du vill.
Vad händer om jag är missnöjd med kursen?
Vi vill aldrig att du ska vara missnöjd.. Om du är missnöjd med din kurs, kontaktar du oss inom 30 dagar så ger vi dig full återbetalning på ditt köp.

Kom igång nu!