I5wlgssxtt2bjnh8v9ve

Leverns funktion och medvetande- Föreläsning

I den här föreläsningen ingår det 2.5 h inspelat material med Jörgen Tranberg:

Under dessa timmar kommer vi ta helt nya spännande kunskaper om levern dess fysiska och emotionella funktion. Levern har en central roll till alla andra organsystem.

Vi också kommer ge de 5 bästa sätt hur man kan fysiskt, emotionellt och mentalt stärker levern.

Visste du t.ex att det finns lever celler från hjärtat som aktiverar "hjärnceller" som också finns i ditt hjärta?

Visste du att kemiska ämnet DMT bryts ner av levern när du äter DMT från växtriket.

När inre stress blir för intensiv eller stark eller helt enkelt pågår under en längre tid, har dessa känslor en direkt influens på vår lever och kropp. När känslan skapat fysisk obalans räcker det inte med att eliminera den skadligt känslan utan man behöver ha kunskap för att förstå hur man bygger tillbaka leverns kvalité för att återskapa inre balans och funktion.

De negativa känslor känslor som påverkar leverns starkast är ilska, ångest, grubbleri, sorg, rädsla och skräck. T.ex långvarig ilska kan direkt skada levern. Ilska täcker hela spektrumet av känslor och inkluderar förbittring, irritabilitet och frustration.

Men även en positiv känsla till glädje har en koppling till hjärtat och kan få en mycket positiv effekt på hjärtat utan också en speciell positiv påverkan på levern till några effekter som är leverns huvuduppgifter. När det sker så är att följa sin Passion och Bliss lättare. Dessa två fenomen är det viktigaste gällande livets syfte och meningsfullhet.

Det finns ett känslomässigt tillstånd som kan förväxlas med ”glädje” men är ett tillstånd av oro/upphetsning och överretning. Denna över stimulering kan leda till problem som oro, sömnsvårigheter och hjärtklappning. Tänka för mycket eller intellektuell stimulans kräver mycket mental ansträngning kommer att löpa risken att skapa obalans och lever organet blir mest utsatt.

Detta och mycket mer kommer tas upp under kvällens kurs.


Utbildare


Jörgen Tranberg
Jörgen Tranberg

Jörgen Tranberg är en framstående komplementärmedicinsk terapeut och arbetar framför allt med kraniosakral osteopati tillsammans med sin bror Christer på den egna kliniken i Göteborg.

Jörgen är en erkänd föreläsare och utbildare i USA och Europa.

Jörgen har en Naturopathic Doctor (N.D.) examen från USA och har varit verksam som komplementärmedicinsk terapeut i 30 år. I början av 90-talet vidareutbildade han sig i USA. Han har även fördjupat sig i den buddhistiska läran och i de kvantfysiska lagarna. Sedan 2000 är han verksam i Sverige med mottagning och utbildningsinstitut. Föreläsningsserien Universal Heart samskapar han med oss alla.


Utbildningens innehåll


  Föreläsning Levern 5 delar
Tillgänglig om dagar
dagar när du registrerar dig

Vanliga frågor


När startar och slutar kursen?
Kursen börjar nu och slutar aldrig!. Du bestämmer när du börjar och när du är klar.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Du har tillgång till kursen så länge du vill.
Vad händer om jag är missnöjd med kursen?
Vi vill aldrig att du ska vara missnöjd.. Om du är missnöjd med din kurs, kontaktar du oss inom 30 dagar så ger vi dig full återbetalning på ditt köp.

Kom igång nu!